Missie

De terreurdaden van 9/11 (spreek uit ‘Nine Eleven’) hebben de wereld veranderd. Iedereen kan zich ongetwijfeld nog herinneren waar hij zich bevond en wat hij aan het doen was, toen hij het nieuws hoorde van de verschrikkelijke aanslagen in New York. 

Op die dag werd Amerika door fundamentalistische islamitische terroristen aangevallen door middel van 4 lijnvliegtuigen, die als projectielen strategische of symbolische doelwitten bombardeerden, onder de vakkundige leiding van Osama bin Laden. Althans, dat is wat de Amerikaanse overheid verkondigt. Maar is dat wel zo?

Het officiŽle verhaal is in de loop der jaren (en dat zijn er toch niet zo heel veel…) een aantal keer gewijzigd en bijgestuurd, nadat bewijsmateriaal onweerlegbaar aantoonde dat de ‘vorige’ officiŽle versie niet mogelijk was.

Over de hele wereld begonnen al vlak na de aanslagen stemmen op te gaan die vragen hadden bij de versie die het Witte Huis de wereld instuurde. Een poll in de USA, gehouden in 2006 toont aan dat 43% van de New Yorkers ondertussen niet langer geloofd in het officiŽle verhaal en verlangt naar een onafhankelijk onderzoek.

De wereld is verdeeld in twee kampen:

  • De 9/11-believers (zij die de officiŽle versie geloven en er niet verder bij (willen) stilstaan.  Ze gaan ervan uit dat de complottheorie van bin Laden en al-Qaeda de enige juiste versie is.)
  • De 9/11-skeptics (zij die overtuigd zijn dat de officiŽle versie een leugen is en geloven in ťťn of andere alternatieve complottheorie waarin het Witte Huis of een schaduwkabinet binnen het Witte Huis een bepaalde mate van medeplichtigheid heeft aan de aanslagen, zoniet zelfs de organisator van de aanslagen is.)

Deze website is voor beiden bedoeld. Ieder moet namelijk voor zichzelf uitmaken wat hij/zij wil geloven.

Maar het moet gezegd: de bewijzen die tot op heden zijn gevonden stemmen tot nadenken over de officiŽle versie van 9/11. Het officiŽle Final Report of the Commission to Investigate Terrorist Attacks Upon the United States, ook wel het ‘Kean-Hamilton Commission Report’ (naar de voozitter en vice-voorzitter) of kortweg '9/11 Commission Report' genoemd , heeft de verdenkingen voor velen alleen maar aangewakkerd omdat het een aantal prangende vragen juist niet beantwoordt en zichzelf tegenspreekt op bepaalde vlakken.

De meeste boeken en teksten, alsook DVD’s en audiobestanden die omtrent 9/11 zijn verschenen, werden in het Engels geschreven of opgenomen en zijn daarom niet voor iedereen in Vlaanderen en Nederland toegankelijk.  Daarom wensen wij van 9/11 Belgium, een databank aan te leggen, die langzaam maar zeker zal groeien, om er voor te zorgen dat iedereen zich een beeld kan vormen van de bestaande bewijslast.

Wij streven naar een zo volledig mogelijk beeld van wat er die dag gebeurd is. En dat kan, volgens ons, alleen door een nieuw en onafhankelijk onderzoek.  Want de waarheid is momenteel duidelijk nog niet gekend.

En daar hebben de nabestaanden van 9/11 recht op.
En daar hebben onze kinderen recht op.
En daar hebben wij recht op.
Het is een recht dat we moeten opeisen.

Deze site zou niet mogelijk geweest zijn zonder de inspanningen die werden geleverd door de 9/11 Truth Movement (9/11 Beweging van de Waarheid), een wereldwijde samenwerking van burgers die ontstond naar aanleiding van de gebeurtenissen op 11 september 2001 en die vastberaden zijn aan te tonen dat de officiŽle versie van het verhaal niet overeenstemt met de gevonden bewijzen. 

Wij proberen hier, met het bewijsmateriaal uit diverse onderzoeken van verschillende journalisten, gerenommeerde schrijvers, professoren en andere onderzoekers, een beeld te schetsen van de ongerijmdheden van wat velen ondertussen de 9/11 Myth noemen. 

Het is aan de bezoeker van deze site om uit te maken wat hij/zij wil geloven. 

Het enige standpunt dat wij met deze website willen innemen is dat het dringend en noodzakelijk is om een internationale en onafhankelijke commissie op te richten die uitspit wat er werkelijk op 11 september 2001 is gebeurd. Deze commissie zou moeten bestaan uit internationale persoonlijkheden waaronder staatsleiders, kunstenaars, filosofen, historici, wetenschappers en humanisten, die dienen gebrieft door 9/11-experts uit zowel de overheden als de 9/11 Beweging van de Waarheid. 

Ik heb mensen gesproken die wel actief zouden willen zijn voor 9/11 Waarheid, maar die vrezen dat het hen teveel tijd zal kosten en dat die tijd weleens verspild zou kunnen zijn.  Opnieuw, alles is relatief. Wat de investering in tijd betreft kan je je veel sneller inwerken wat 9/11 betreft dan eender welk van de andere onderwerpen.  De misdaad van 9/11 is relatief toegankelijk, begrijpelijk en, inderdaad, bewijsbaar.  De literatuur over 9/11 is niet onoverkomelijk in tegenstelling tot bijvoorbeeld de literatuur over armoede in de wereld of de overname van de media door het bedrijfsleven.

Bovendien vind ik de literatuur (en dvd’s) over 9/11 Waarheid een pak fascinerender dan die over welk ander onderwerp ook.  De misdaad van 9/11 heeft vele dimensies: menselijk, militair, forensisch, politiek, gezondheid en vele andere.

En wat ‘tijd verspillen’ betreft, dat risico is er altijd als het over grote thema’s gaat.  Er is geen enkele garantie dat we zullen ‘winnen’ of dat de waarheid aan het licht zal komen en gerechtigheid zal geschieden.  Maar niets in dit universum is echt verspild. Eerder, het zich inzetten voor een doel, groter dan zichzelf – winnen of verliezen – is ťťn van de meest belangrijke en betekenisvolle investeringen die een mens kan doen. 

Edmund Burke zei in de 18e eeuw ‘Je kan geen grotere fout begaan dan niets te doen omdat je dacht slechts iets kleins te kunnen doen.’

Enkel wanneer voldoende mensen het juk van de corporate media van zich kunnen afschudden en doorheen de leugens en propaganda van de Amerikaanse overheid kunnen kijken, zullen we een beweging in gang kunnen zetten die de geopolitieke agenda van de neoconservatieve elementen een halt kan toeroepen.  Zodat we onze tijd opnieuw kunnen investeren in al die andere onderwerpen, die ook onze aandacht verdienen.  We zijn het aan onszelf verschuldigd. We zijn het aan onze kinderen verschuldigd. De geschiedenis zal ons niet vergeven als we niets ondernemen.

Het team van 9/11 Belgium.

Waarom?

Wij streven naar een zo volledig mogelijk beeld van wat er die dag gebeurd is. En dat kan, volgens ons, alleen door een nieuw en onafhankelijk onderzoek.  Want de waarheid is momenteel duidelijk nog niet gekend. Meer...

Desktops