Lezing: 9/11 Blueprint for Truth - the Architecture of Destruction

ENGLISH VERSION BELOW

Richard Gage, oprichter van Architects & Engineers for 9/11 Truth, kon rekenen op een zeer geboeid publiek van zo'n 165 mensen in Louvain-La-Neuve afgelopen zondag 16 november 2008. Hieronder volgt een kort verslag. ERRATUM : er waren zo'n 200 mensen aanwezig (ik telde enkel de betaalde tickets)!

Persoonlijk had ik meer mensen verwacht, maar met een opkomst van 165 man, waarvan een tiental architecten en een twintigtal ingenieurs, hoor je mij niet klagen. Grote afwezigen waren de (nochtans massaal uitgenodigde) journalisten.

Richard Gage's lezing werd ondersteund door een zeer aanschouwelijke PowerPoint presentatie, gevuld met onthullend beeldmateriaal en een zeer overtuigende reeks aan wetenschappelijk onderbouwde toelichting.

Aan het begin van de uiteenzetting nam Gage een poll af en vroeg hoeveel mensen geloof hechten aan de officiŽle versie van 9/11 (nl. dat de Twin Towers instortten ten gevolge van de crash van vliegtuigen en de daaropvolgende brand - en het WTC-7 enkel ten gevolge van brand). Een twintigtal handen ging in de lucht.

Op de vraag hoeveel mensen twijfels hadden, gingen er een pak meer handen de lucht in.

Op de vraag of mensen overtuigd waren dat een 'explosive controlled demolition' aan de basis lag van de destructie gingen de meeste handen omhoog. Een duidelijk bewijs dat hier een publiek aanwezig was dat al aardig geÔnformeerd was.

Gage begon na de poll aan zijn zeer overtuigende betoog. Hij deed dit op zeer beheerste wel welbesproken manier. Hij is duidelijk een begenadigd spreker en heeft geen behoefte aan 'show', omdat de feiten voor zichzelf spreken. Gage heeft op een excellente, onpartijdige en wetenschappelijk onderbouwde manier aangetoond dat de officiŽle versie niet klopt!

Aan de hand van deze 10 karakteristieken, toonde Gage ontegensprekelijk aan dat de officiŽle versie niet waar kan zijn:

 1. Onmiddellijke ingang van destructie op de plaats van impacht van de vliegtuigen

 2. Loodrechte, symmetrische progressie buiten de voetafdruk

 3. Squibs: zichtbare explosies op lagergelegen verdiepingen

 4. Vrije val langsheen de weg van grootste weerstand

 5. Quasi-volledige vernietiging van de stalen structuur

 6. Laterale (zijwaartse) ejectie van structureel staal tot op 600 voet

 7. Geluid en lichtflitsen van explosies

 8. Enorme pyroclastische wolken van gepulveriseerd beton

 9. Ijzen microspheren in het stof en poelen van gesmolten staal

 10. Chemisch bewijs van thermite

Gage bewees dat vuur (als organisch process) deze karakteristieken niet kan bewerkstelligen. Er is geen bewijs voor de brand-hypothese, maar de explosieven-hypothese wordt voorts ondersteund door:

 1. Data uit zowel het FEMA- als NIST-rapport

 2. Getuigenissen van de Hulpverleners (brandweer, ziekenbroeders, politie, ...)

 3. Klokkenluiders

 4. Corroboratie door experten

 5. Voorkennis van de destructie

 6. Video-bewijsmateriaal

==> Bewijs van controlled demolition, 'beyond a reasonable doubt'

Na zijn 2,5 uur durende betoog hield Gage opnieuw een poll. Het aantal mensen dat nog steeds de officiŽle versie geloofd was gereduceerd tot 0 (nul!). Het aantal mensen dat nog steeds twijfelde was minder dan 10. De rest (en iedereen moest stemmen) was overtuigd dat de officiŽle versie niet waar kon zijn en dat controlled demolition de enige mogelijke verklaring is voor de manier waarop de Twin Towers en het WTC-7 zijn ingestort.

Na afloop kregen de bezoekers nog de kans om vragen te stellen en die lieten ze niet onbenut.

U kan via de website www.ae911truth.org de DVD bestellen! Met de kerst in aantocht is dit een verantwoorde keuze! :-)

Hieronder een kleine greep uit de foto's die werden genomen.


ENGLISH VERSION

Richard Gage Speaks Out: 9/11 Blueprint for Truth - the Architecture of Destruction

Richard Gage, founding member of Architects & Engineers for 9/11 Truth, explained to an audience of about 165 people in Louvain-La-Neuve (Belgium) dat the official story is scientifically impossible.

ERRATUM : there were about 200 people present (I only counted the paid tickets)!

Personally, I would have loved to have a larger audience, but the attendance of 165, including quite a few architects and engineers, I’m not complaining. Not surprisingly, the mainstream media excelled in not showing up.

Richard Gage’s lecture was supported with a very illustrative PowerPoint presentation, filled with revealing video material and a series of very convincing scientific explanations.

At the onset of his presentation, Gage took a poll, wondering how many people still believed in the official version of the events as portrayed by the US governement. About 20 hands went up. To the question how many people had doubts, a lot more hands went skyward.

When asked how many were convinced the destruction of the three buildings was due to 'explosive controlled demolition', the majority of the hands went up, proving we were dealing with an already pretty well informed audience.

After the poll, Gage started his explanation. He did so in a soft spoken, unbiased and unpartisan way. He is obviously a professional and never felt the need to dramatize: the facts speak for themselves. Gage did an excellent job uncovering the problems with the official explanation in a scientific way. No two ways about it!

Gage proved that fire (being an organic process) was unable to produce all of the characteristics that we saw, such as the straight-down, symmetrical collapse outside the footprint, the lateral ejection of structural steel up to 600 feet and the chemical evidence of thermite incendiaries among others.

He proved, beyond a reasonable doubt, that the buildings were destroyed by explosive controlled demolition.

After his two and a half hour lecture, Gage did his poll again. The number of people believing the official version was reduced to zero! The number of people in doubt was less than ten. The rest was convinced of the explosive demolition hypothesis.

After the lecture, Gage took many questions.

You can order the DVD of Gage’s lecture at the website www.ae911truth.org. With X-mas coming up, this is a responsible choice! J

Waarom?

Wij streven naar een zo volledig mogelijk beeld van wat er die dag gebeurd is. En dat kan, volgens ons, alleen door een nieuw en onafhankelijk onderzoek.  Want de waarheid is momenteel duidelijk nog niet gekend. Meer...

Desktops