Disclaimer

De informatie en afbeeldingen op deze website komen uit diverse bronnen, allemaal gedocumenteerd.  Waar mogelijk hebben we de bronnen vermeld.

Deze site bevat auteursrechterlijk beschermd materiaal waarvan het recht tot gebruik niet altijd werd verleend door de eigenaar van deze rechten.  Wij maken gebruik van dit materiaal om het begrip van milieu-, politieke, mensenrechten-, economische, democratische en sociaal-gerechterlijke issues te bevorderen.  Wij zijn van mening dat dit valt onder het 'fair use' principe zoals voorzien in sectie 107 van de US Copyright Law.  In overeenstemming met Title 17 U.S.C. Section 107 wordt het materiaal op deze website enkel gebruikt zonder winstbejag en aan zij die dit materiaal willen gebruiken voor research en educatieve doeleinden.  Voor meer informatie: bezoek http://www.law.cornell.edu/uscode/17/107.shtml.

 

Indien u auteursrechterlijk beschermd materiaal van deze site wenst te gebruiken voor eigen gebruik dat verder gaat dan het 'fair use' principe, dient u toestemming te verkrijgen van de eigenaar van deze rechten.

Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder toestemming van 9/11 Belgium. 
Bij vragen, neem contact met ons. 

Wij moedigen wel sterk aan deze website zo veel mogelijk te verspreiden!

The information and images found on this website come from various sources, all documented.  Where possible we mentioned the source.

Nothing from this website may be reproduced without the prior consent from 9/11 Belgium.  If you have any questions, please contact us.

We do appreciate every effort you can make to spread the word, though!

Waarom?

Wij streven naar een zo volledig mogelijk beeld van wat er die dag gebeurd is. En dat kan, volgens ons, alleen door een nieuw en onafhankelijk onderzoek.  Want de waarheid is momenteel duidelijk nog niet gekend. Meer...

Desktops